لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

آهنگ سفر

جاهای دیدنی قزوین
آهنگ سفر

جاهای دیدنی قزوین | کهن شهری بر سر شاه راه ابریشم

از جمله اولین خیابان ایران به نام «خیابان سپه» اولین بار در قزوین ساخته شد. این شهر بر سر شاه راه ابریشم بوده و یکی از قدیمی ترین شهر های...

1 2
صفحه 1 از 2